Prvu obnovu troetažne građevine (podrum, kelija i crkva) posle Drugog svetskog rata izvršio je naš poznati arhitekta Slobodan Nenadović ubacivanjem betonskih serklaža umesto uništenih drvenih greda i postavljanjem gvozdenog obruča kao zatega. Na žalost, korišćenjem tada novih i, naizgled, za konzervaciju veoma iskoristljivih materijala, kao što su cement i beton, došlo je do stvaranja novih problema koji iz te perspektive nisu mogli biti sagledani.

Usled hroničnog nedostatka sredstava i nemogućnosti da se blagovremeno saniraju, oštećenja i problemi su se nagomilavali, čemu su doprinele i pojedinačne neprofesionalne intervencije. Nakon četrdeset godina je Arhitektonski biro Zadužbine manastira Hilandara ponovo izvršio arhitektonsku sanaciju crkve zamenom starog oštećenog krova, injektiranjemi zidova, postavljenem novih spratnih konstrukcija i zamenom dotrajalih prozora. Izvedeni radovi sprečili su dalji prodor vlage u objekat i širenje već postojećih oštećenja, čime su stvoreni neophodni uslovi za konzervatorsko-resturatorske radove na zidnom slikarstvu. Prema Projektu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, radovi na zidnom slikarstvu, u ukupnom trajanju od 6 meseci, započeti su 2010. i završeni 2013. godine sredstvima koja je obezbedilo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Tokom konzervatorsko-restauratorskih radova izvršeno je uklanjanje starih, nestručno izvedenih preslika i premaza, čišćenje celokupne površine živopisa, uklanjanje starih betonskih plombi i njihova zamena plombama načinjenim od krečnog maltera, uklanjanje kalcifikovanih soli sa površine živopisa, fiksiranje pulverizovanih i podljuspanih delova bojenog sloja, injektiranje potklobučenja i pukotina, kao i finalno plombiranje i retuš oštećenih površina bojenog sloja.

Konzervatorsko-restauratorske radove izvršili su u celosti stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd: mr Vladimir Bulajić, Nemanja Smičiklas, Dragan Sučević, Vojin Nikolić, Vladimir Džamić i spoljni saradnici konzervatori-restauratori: mr Vladimir Rašić, Nenad Nastić, Vladimir Milovanović, Dragan Ristić i Pavle Janković.

Izgled oltarskog prostora pre radova
Izgled oltarskog prostora pre radova
Oltarski prostor nakon radova
Oltarski prostor nakon radova
Kompozicija „Tajna večera“ pre radova
Kompozicija „Tajna večera“ pre radova
Kompozicija „Tajna večera“ nakon radova
Kompozicija „Tajna večera“ nakon radova
Centralna niša u oltarskom prostoru pre radova
Centralna niša u oltarskom prostoru pre radova
Centralna niša u oltarskom prostoru nakon radova
Centralna niša u oltarskom prostoru nakon radova
Kompozicije na severnoj strani svoda u oltarskom prostoru pre radova
Kompozicije na severnoj strani svoda u oltarskom prostoru pre radova
Kompozicije na severnoj strani svoda u oltarskom prostoru nakon radova
Kompozicije na severnoj strani svoda u oltarskom prostoru nakon radova
Južni zid naosa pre radova
Južni zid naosa pre radova
Južni zid naosa nakon radova
Južni zid naosa nakon radova
Jugoistočni pandantif pre radova
Jugoistočni pandantif pre radova
Jugoistočni pandantif nakon radova
Jugoistočni pandantif nakon radova
Izgled kompozicije„Hristos Pantokrator“ pre radova
Izgled kompozicije„Hristos Pantokrator“ pre radova
Izgled kompozicije„Hristos Pantokrator“ nakon radova
Izgled kompozicije„Hristos Pantokrator“ nakon radova
Izgled sokla na zapadnom zidu pre radova
Izgled sokla na zapadnom zidu pre radova
Izgled sokla na zapadnom zidu nakon radova
Izgled sokla na zapadnom zidu nakon radova
VRH