Прву обнову троетажне грађевине (подрум, келија и црква) после Другог светског рата извршио је наш познати архитекта Слободан Ненадовић убацивањем бетонских серклажа уместо уништених дрвених греда и постављањем гвозденог обруча као затега. На жалост, коришћењем тада нових и, наизглед, за конзервацију веома искористљивих материјала, као што су цемент и бетон, дошло је до стварања нових проблема који из те перспективе нису могли бити сагледани.

Услед хроничног недостатка средстава и немогућности да се благовремено санирају, оштећења и проблеми су се нагомилавали, чему су допринеле и појединачне непрофесионалне интервенције. Након четрдесет година је Архитектонски биро Задужбине манастира Хиландара поново извршио архитектонску санацију цркве заменом старог оштећеног крова, инјектирањеми зидова, постављенем нових спратних конструкција и заменом дотрајалих прозора. Изведени радови спречили су даљи продор влаге у објекат и ширење већ постојећих оштећења, чиме су створени неопходни услови за конзерваторско-рестураторске радове на зидном сликарству. Према Пројекту Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, радови на зидном сликарству, у укупном трајању од 6 месеци, започети су 2010. и завршени 2013. године средствима која је обезбедило Министарство културе Републике Србије.

Током конзерваторско-рестаураторских радова извршено је уклањање старих, нестручно изведених преслика и премаза, чишћење целокупне површине живописа, уклањање старих бетонских пломби и њихова замена пломбама начињеним од кречног малтера, уклањање калцификованих соли са површине живописа, фиксирање пулверизованих и подљуспаних делова бојеног слоја, инјектирање потклобучења и пукотина, као и финално пломбирање и ретуш оштећених површина бојеног слоја.

Конзерваторско-рестаураторске радове извршили су у целости стручњаци Републичког завода за заштиту споменика културе Београд: мр Владимир Булајић, Немања Смичиклас, Драган Сучевић, Војин Николић, Владимир Џамић и спољни сарадници конзерватори-рестауратори: мр Владимир Рашић, Ненад Настић, Владимир Миловановић, Драган Ристић и Павле Јанковић.

Изглед олтарског простора пре радова
Изглед олтарског простора пре радова
Олтарски простор након радова
Олтарски простор након радова
Композиција „Тајна вечера“ пре радова
Композиција „Тајна вечера“ пре радова
Композиција „Тајна вечера“ након радова
Композиција „Тајна вечера“ након радова
Централна ниша у олтарском простору пре радова
Централна ниша у олтарском простору пре радова
Централна ниша у олтарском простору након радова
Централна ниша у олтарском простору након радова
Композиције на северној страни свода у олтарском простору пре радова
Композиције на северној страни свода у олтарском простору пре радова
Композиције на северној страни свода у олтарском простору након радова
Композиције на северној страни свода у олтарском простору након радова
Јужни зид наоса пре радова
Јужни зид наоса пре радова
Јужни зид наоса након радова
Јужни зид наоса након радова
Југоисточни пандантиф пре радова
Југоисточни пандантиф пре радова
Југоисточни пандантиф након радова
Југоисточни пандантиф након радова
Изглед композиције„Христос Пантократор“ пре радова
Изглед композиције„Христос Пантократор“ пре радова
Изглед композиције„Христос Пантократор“ након радова
Изглед композиције„Христос Пантократор“ након радова
Изглед сокла на западном зиду пре радова
Изглед сокла на западном зиду пре радова
Изглед сокла на западном зиду након радова
Изглед сокла на западном зиду након радова
ВРХ