Projekat konzervacije, restauracije i prezentacije arheološkog nalazišta Gamzigrad - Romulijana

Rukovodilac projekta: Brana Stojković Pavelka, arhitekta

Arheološko nalazište Romulijana čine ostaci građevina podignutih, po zamisli rimskog imperatora Gaja Valerija Galerija Maksimijana, krajem III i početkom IV veka. Ovaj kompleks pripada posebnoj kategoriji spomenika rimske dvorske arhitekture vezane isključivo za period tetrarhije.

Kompleks se sastoji od dve celine. Rezidencijalni deo čini monumentalno utvrđenje, unutar koga se nalaze ostaci palate bogato ukrašene mozaicima, dva hrama i drugih građevina. Memorijalni deo lociran je na obližnjem brdu i čine ga mauzoleji i konsekrativni spomenici cara Galerija i njegove majke Romule.

Tokom 2006. godine izvedeni su radovi na restauraciji obodnog prstena konsekrativnog spomenika cara Galerija. Radovi su finansirani sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i iz donacije Ambasade Republike Nemačke. Takođe, konzerviran je i fragment mozaika otkriven tokom arheoloških radova na objektu termi.

Za 2007. godinu planira se nastavak radova na konzervaciji i restauraciji utvrđenja, kao i izrada projekata uređenja i opremanja arheološkog naslazišta i njegove neposredne okoline.

Mozaik u triklinijumu
Mozaik u triklinijumu
Konzervatorski radovi na mozaiku
Konzervatorski radovi na mozaiku
Memorijalni kompleks na brdu Magura
Memorijalni kompleks na brdu Magura
Arheološko nalazište Gamzigrad - Romuliana
Arheološko nalazište Gamzigrad - Romuliana
VRH