Пројекат конзервације, рестаурације и презентације археолошког налазишта Гамзиград - Ромулијана

Руководилац пројекта: Брана Стојковић Павелка, архитекта

Археолошко налазиште Ромулијана чине остаци грађевина подигнутих, по замисли римског императора Гаја Валерија Галерија Максимијана, крајем III и почетком IV века. Овај комплекс припада посебној категорији споменика римске дворске архитектуре везане искључиво за период тетрархије.

Комплекс се састоји од две целине. Резиденцијални део чини монументално утврђење, унутар кога се налазе остаци палате богато украшене мозаицима, два храма и других грађевина. Меморијални део лоциран је на оближњем брду и чине га маузолеји и консекративни споменици цара Галерија и његове мајке Ромуле.

Током 2006. године изведени су радови на рестаурацији ободног прстена консекративног споменика цара Галерија. Радови су финансирани средствима Министарства културе Републике Србије и из донације Амбасаде Републике Немачке. Такође, конзервиран је и фрагмент мозаика откривен током археолошких радова на објекту терми.

За 2007. годину планира се наставак радова на конзервацији и рестаурацији утврђења, као и израда пројеката уређења и опремања археолошког наслазишта и његове непосредне околине.

Мозаик у триклинијуму
Мозаик у триклинијуму
Конзерваторски радови на мозаику
Конзерваторски радови на мозаику
Меморијални комплекс на брду Магура
Меморијални комплекс на брду Магура
Археолошко налазиште Гамзиград - Ромулиана
Археолошко налазиште Гамзиград - Ромулиана
ВРХ