Pomoću malog granta EU u okviru Ljubljanskog procesa II u iznosu od 5000 evra Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izvršio je preliminarna istraživanja na Suvači u Kikindi. Kako bi se Suvača na pravilan način konzervirala i prezentovala, bilo je neophodno izvršiti sledeća istraživanja:

  • statičku analizu objekta
  • analizu vlažnosti i mineraloško-petrografsku analizu
  • antropološko-etnografsku analizu kulturnih vrednosti Suvače, čiji je cilj pravilno definisanje buduće održive namene objekta

Istraživanja koja su uspešno izršena, prezentovana su na Workshop on preliminary Investigations, 18 – og februara na Cetinju.

Grant za Suvaču
VRH