U toku 2014/15. godine Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je uradio konzervatorsko-restauratorske radove na ikonostasu, pevnicama, proskinitaru Presvete Bogorodice i tronu Apostola Jakova u crkvi Svetih Blagovesti u Idvoru. Radove je finansiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonostasu su bili kompleksni. Najpre je urađena demontaža ikona sa ikonostasa, pa je na drvenim nosačima ikona izvedena konsolidacija pukotina. Bojeni sloj je po potrebi fiksiran i uklonjene su naslage nečistoća. Oštećenja su pokrivena retušem i nanet je zaštitni sloj. Pozlaćeni duborezni ukrasi su očišćeni, nadograđeni su delovi koji nedostaju, a konsolidovani oštećeni. Oštećeni delovi pozlate su ponovo pozlaćeni u kombinaciji sjajne i mat pozlate, u skladu sa originalnim duborezom. Duborezna nadverja koja nedostaju uradio je stručni duborezac, sa odgovarajućom rekonstrukcijom pozlate 23,75 K zlatnim listićima na mikstionu, na delovima koji su izvorno bila urađena polimentnom pozlatom. Ostale mat površine tretirane su adekvatnom zamenom za zlato. Viseći elementi venca su demontirani, očišćeni, nadograđeni su im nedostajući delovi, pozlatarski rekonstruisani i zatim montirani u luku apside. Stubovi i pilastri sa pozlaćenim duboreznim kapitelima su takođe očišćeni. Celokupna drvena površina konstrukcije ikonostasa u maniru mramorizacije je očišćena od zaprljanog sloja čađi i drugih nečistoća. Na oštećenim mestima je urađen retuš. Nanet je zaštitni sloj mat laka. Poleđina ikonostasa je takođe obojena u skladu sa originalom.

Radovi na pevnicama, proskinitaru Presvete Bogorodice i tronu Apostola Jakova su počeli konsolidacijom drvenih nosilaca. Pojedine daske su zamenjene novim, konstrukcija je učvršćena sa naličja dodavanjem poprečnih i vertikalnih dasaka. Gornji deo trona Apostola Jakova napravljen je po ugledu na gornji deo proskinitara, takođe sa simbolom Nedremanog oka. Uklonjeni su naknadni premazi masnom bojom i bronzom. Posle konsolidacije ikone sa pevnica i tronova očišćene su, retuširane i zaštićene odgovarajućim slojem laka.

Svi oštećeni pehari sa pevnica i tronova su konsolidovani dodavanjem nedostajećih delova. U najvećoj meri su nedostajale ručke koje su izrađene od suvog, lipovog drveta po ugledu na originalne očuvane pehare. Isti princip primenjen je pri izradi nedostajećih pehara.

Napomena: U crkvi je urađena delimičana eliminacija vlage ubrizgavanjem Rofiksa u zidove. Vlaga je još uvek prisutna u zidovima i ugrožava stanje ikonostasa, pevnica i tronova.

Bogorodičin Proskinitar ceo – pre i posle radova
Bogorodičin Proskinitar ceo – pre i posle radova
Bogorodičin Proskinitar ceo – pre i posle radova
Bogorodičin Proskinitar ceo – pre i posle radova
Detalj iz zone Raspeća – pre i posle radova
Detalj iz zone Raspeća – pre i posle radova
Tron Apostola Jakova – pre i posle radova
Tron Apostola Jakova – pre i posle radova
Pevnica 1817. godine – pre i posle radova
Pevnica 1817. godine – pre i posle radova
Ikonostas – posle radova
Ikonostas – posle radova
VRH