U okviru projekta Ljubljanski proces II, Rehabilitacija našeg zajedničkog nasleđa, Evropska komisija je opredelila 690.000 evra za finansiranje radova na Franjevačkom samostanu u Baču i početak formiranja difuznog muzeja u Baču. Aktivnosti na realizaciji ovog granta su u toku.

Pored toga, Srbija je dobila i nekoliko mini grantova finansiranih od strane Evropeke komisije i Saveta Evrope: za hitne intervencije na krovu Suvače u Kikindi, istraživačke radove na Suvači u Kikindi; izradu menadžment plana za Senjski rudnik i izradu projektne dokumentacije za put Zvezdan – Magura – Gamzigrad i osvetljenje istočne kapije lokaliteta Gamzigrad (Feliks Romuliana). Aktivnosti na sprovođenju ovih grantova su završene. Trenutno se radi na sprovođenju granta za izradu menadžment plana za arheološko nalazište Caričin grad kod Lebana.

Franjevački samostan u Baču
Franjevački samostan u Baču
VRH