У оквиру пројекта Љубљански процес II, Рехабилитација нашег заједничког наслеђа, Европска комисија је определила 690.000 евра за финансирање радова на Фрањевачком самостану у Бачу и почетак формирања дифузног музеја у Бачу. Активности на реализацији овог гранта су у току.

Поред тога, Србија је добила и неколико мини грантова финансираних од стране Европеке комисије и Савета Европе: за хитне интервенције на крову Суваче у Кикинди, истраживачке радове на Сувачи у Кикинди; израду менаџмент плана за Сењски рудник и израду пројектне документације за пут Звездан – Магура – Гамзиград и осветљење источне капије локалитета Гамзиград (Феликс Ромулиана). Активности на спровођењу ових грантова су завршене. Тренутно се ради на спровођењу гранта за израду менаџмент плана за археолошко налазиште Царичин град код Лебана.

Фрањевачки самостан у Бачу
Фрањевачки самостан у Бачу
ВРХ