Republički zavod je u periodu od 2005. do 2009. godine nastavio arheološka istraživanja u manastiru Svetog Nikole u Banji kod Priboja. Istraženi su trem crkve Svetog Nikole, ostaci crkve Svetog Ilije i ostaci kule u severozapadnom delu manastirskog obziđa. Preliminarni izveštaji o rezultatima istraživanja objavljeni su u katalogu izložbe Sveti Nikola u Dabru, Priboj 2006. i časopisu Saopštenja XLI, Beograd 2009.

Rukovodilac arheoloških istraživanja je Marina Bunardžić, arheolog – savetnik.

Trem crkve Sveti Nikola
Trem crkve Sveti Nikola
Severni zid crkve Svetog Ilije
Severni zid crkve Svetog Ilije
Ostaci severozapadne kule
Ostaci severozapadne kule
VRH