U selu Rastištu na teritoriji opštine Bajina Bašta u okviru I zone zaštite Nacionalnog parka „Tara“ nalaze se srednjovekovna groblja na potesu Uroševine i Gajevi. Uroševine su oko 200 m severno od crkve Pokrova presvete Bogorodice, a 500 m seoskim putem prema severozapadu nalazi se i groblje na potesu Gajevi. Pored grobalja u zaseocima Gajevi i Uroševine nalazi se još jedno groblje u zaseoku Aluge, poznato kao Borje ili Prisoja. U podnožju krečnjačkog grebena Varda, takođe na potesu Gajevi, oko 500 m zapadno od groblja sa stećcima, nalazi se majdan gde su u srednjem veku izdvajani blokovi krečnjačke stene i klesani stećci. Ovaj podatak potvrđen je na osnovu rezultata sedimentno-petrografske analize. Analizu je uradio dr Radmilo Jovanović, sedimentolog.

Na Uroševinama je sačuvano trideset i tri, a na Gajevima trideset i pet stećaka.

Radovi na uređenju i čišćenju spomenika i groblja izvedeni su avgusta 2012. godine. Ovo je bila prva faza u realizaciji projekta konzervacije.

Na oba groblja posečeno je nekontrolisano izniklo drveće i žbunje, a gde je bilo moguće izvađeni su panjevi i korenje između spomenika. Obavljeno je otkopavanje oko svakog spomenika. Površine spomenika su očišćene od mahovine, zemlje i vegetacije s korenskim sistemom iz pukotina. Očišćena površina je tretirana neabrazivnim sredstvima. U završnoj fazi čišćenja površina je ispirana hladnom vodom pod pritiskom. Šest spomenika na potesu Gajevi, koji su zbog seoskog puta bili izmešteni, grupisani su u posebnu celinu s južne strane groblja.

Radovima je rukovodila mr Maja Đorđević, arheolog, a izveli su ih meštani Rastišta.

Takođe obavljeni su i hemijska i biološka analiza.

Hemijskom analizom uzorka s nadgrobnog obeležja u Rastištu izvršeni su karakterizacija materijala, stratigrafski pregled i procena uticaja aerozagađenja na supstrat. Analizu je uradio Aleksa Jelikić, hemičar, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd.

Uzorci za biološku analizu uzeti su sa dva nadgrobna obeležja – stećka na potesu Gajevi u Rastištu. U uzorcima biofilma konstatovan je debeli sloj cijanobakterija vezanih sluzavim matriksom. Mikološkom analizom utvrđen je veliki broj gljiva koje imaju sposobnost degradacije kamena. Analizu je uradila dr Milica Ljaljević-Grbić, mikolog, u saradnji s dr Markom Sabovljevićem, briologom, i dr Gordanom Subakov-Simić, algologom, sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na fotografijama su prikazani radovi na arheološkom nalazištu i izgled nakon radova.

Mramorje u Rastištu Mramorje u Rastištu Mramorje u Rastištu
VRH