Rukovodilac projekta: arhitekta Bosiljka Tomašević

Na području Negotinske krajine, koja je poznata po svom vinogorju, stanovnici mnogih sela koji su se bavili vinogradarstvom osnivali su sekundarna naselja, nedaleko od stalnih, u kojima se preraživalo grožđe u vino i rakiju i gde su se ti proizvodi čuvali. Od mnogobrojnih naselja koja su bila skoncentrisana severozapadno i južno od Negotina ostalo je svega nekoliko kompleksa vinskih podruma - Rajačke sa oko 200 objekata, Rogljevačke sa oko 150 , Štubičke – 40 i Smedovačke -20.

Planira se geodetsko snimanje Rogljevačkih, Štubičkih i Smedovačkih pivnica, kao i izrada evidencije o stanju objekata na osnovu čega će se odrediti prioriteti na izradi konzervatorskih projekata i njihova realizacija. Ukoliko se obezbedi redovno finansiranje ovi poslovi bi mogli da se realizuju u roku od 10 godina.

Rajačke
Rajačke
Roljevačke
Roljevačke
Stubičke
Stubičke
VRH