Руководилац пројекта: архитекта Босиљка Томашевић

На подручју Неготинске крајине, која је позната по свом виногорју, становници многих села који су се бавили виноградарством оснивали су секундарна насеља, недалеко од сталних, у којима се прераживало грожђе у вино и ракију и где су се ти производи чували. Од многобројних насеља која су била сконцентрисана северозападно и јужно од Неготина остало је свега неколико комплекса винских подрума - Рајачке са око 200 објеката, Рогљевачке са око 150 , Штубичке – 40 и Смедовачке -20.

Планира се геодетско снимање Рогљевачких, Штубичких и Смедовачких пивница, као и израда евиденције о стању објеката на основу чега ће се одредити приоритети на изради конзерваторских пројеката и њихова реализација. Уколико се обезбеди редовно финансирање ови послови би могли да се реализују у року од 10 година.

Рајачке
Рајачке
Рољевачке
Рољевачке
Стубичке
Стубичке
ВРХ