Restauratorski kamp u selu Rogljevu nadomak Negotina održao se od 15. do 29. juna 2013. godine. Kampu je prisustvovalo dvadesetčetvoro učesnika, od kojih većinom studenti i mladi profesionalci iz regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Bugarska, Grčka i Srbija). Organizatori su bili CHwB-Cultural Heritage without Borders, Švedska nevladina organizacija, sa rukovodiocem arhitektom konzervatorom Lejlom Hadžić i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda sa rukovodiocem arhitektom konzervatorom Bosiljkom Tomašević. Restauratorski kamp u Rogljevu je 11 regionalni kamp organizovan od strane CHwB-a, a prvi na području Srbije.

Program kampa se sastojao iz mnogobrojnih predavanja i rada u različitim radionicama organizovanim na pivnicama. Uvodna predavanja su održali rukovodioci organizatora radionice, tada su i predstavljeni majstori tradicionalnih zanata koji su bili vođe radionica na pivnicama.

Tematika predavanja je bila raznolika, sve u cilju formiranja celokupne slike o staranju i vođenju kulturnog nasleđa. Predavanje o opštim principima konzervacije kulturnog nasledja je održala profesorka Arhitektonskog fakulteta Gordana Milošević. Profesor Bosse Lagergvist, šef departmana Arhitektonska konzervacija univerziteta u Geteburgu, je održao predavanje o principima dokumentacije. O drvetu u istoriskim strukturama je govorila profesorka Elefterija Tsakanika sa Nacionalnog Univerziteta u Atini. Profesor Andrew Shepherd, direktor deparmana za konzervaciju univerziteta AASA u Londonu, je izlagao o konzervaciji kamena u istorijskim objektima. Predavanje o zemljanoj arhitekturi održala je arhitekta Dragana Maranović, koja je svoje iskustvo prenela učesnicima. O menadžmentu u kulturnom nasleđu govorila je Marija Maksin, profesorka Univerziteta Singidunum. Dragiša Dabić, arhitekta sa Instituta za urbanizam i prostorno planiranje, je održao predavanje o prostornom planiranju kulturnog nasleđa, dok je njegov kolega Đorđe Alfirević na primeru Rajačkih pivnica govorio o optimalnim metodama projektovanja u kontekstu zaštićene sredine. Prezentaciju kulturnog dobra, Muzej na otvorenom Sirogojno, pripremila je Zorica Ivković. O ekonomskoj vrednosti kulturnog dobra predavanje je održao dr. Bojan Zečević. Vesna Vandić iz Turističke organizacije Majdampek je govorila o turističkim potencijalima komlpeksa vinskih podruma u Rogljevu, Rajcu i Štubiku. Programe i načine obrade podataka, merenja sa terena kao i primena različitih metoda snimanja bile su predstavljene od strane Eppich Randa, arhitekte iz Španske firme Tecnalia.

Radionice koje su obučavale mlade profesionalce tradicionalnim zanatima su bile raspoređene na tri pivnice u Rogljevu. Radionica blatni malter se odvijala na pivnici 38. gde se blatnim malterom malterisao sprat uradjen u drvetu. Probe za postizanje adekvatnog odnosa zemlje i slame su učesnici radili sa Draganom Marijanović. Majstor sa Kosova Fadil Krasnići je bio učitelj i vođa ove radionice.

Majstori sa Zlatibora, Mile Bojović i Budiša Sekulić su obučavali učesnike tehnici obrade drvenih elemenata i tradicionalnim alatima, izradi tradicionalnih tesarskih veza kao i dekoraciji tavanjača i rogova. Oni su vodili radionicu na pivnici br. 66. Gde se radila zamena delova krovne konstrukcije i konzervacija drvenih greda. Lani Bajrami majstor sa Kosova, bio je zadužen za izradu trema na južnoj strani pivnice br. 113. Učesnici su se tu oprobali u tehnikama obrade drvenih greda, izradi tradicionalnih tesarskih veza i dekoracije rogova.

Radionica zidanja kamenom je vođena na pivnici br. 66. sa majstorima Miladin Zarić i Stojan Milenović. Učesnici su prošli kroz čitav postupak zidanja kamenom, uključujiči klesanje kamena i spravljanje maltera.

VRH