Рестаураторски камп у селу Рогљеву надомак Неготина одржао се од 15. до 29. јуна 2013. године. Кампу је присуствовало двадесетчетворо учесника, од којих већином студенти и млади професионалци из региона (Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Бугарска, Грчка и Србија). Организатори су били CHwB-Cultural Heritage without Borders, Шведска невладина организација, са руководиоцем архитектом конзерватором Лејлом Хаџић и Републички завод за заштиту споменика културе из Београда са руководиоцем архитектом конзерватором Босиљком Томашевић. Рестаураторски камп у Рогљеву је 11 регионални камп организован од стране CHwB-а, а први на подручју Србије.

Програм кампа се састојао из многобројних предавања и рада у различитим радионицама организованим на пивницама. Уводна предавања су одржали руководиоци организатора радионице, тада су и представљени мајстори традиционалних заната који су били вође радионица на пивницама.

Тематика предавања је била разнолика, све у циљу формирања целокупне слике о старању и вођењу културног наслеђа. Предавање о општим принципима конзервације културног наследја је одржала професорка Архитектонског факултета Гордана Милошевић. Професор Боссе Лагергвист, шеф департмана Архитектонска конзервација универзитета у Гетебургу, је одржао предавање о принципима документације. О дрвету у историским структурама је говорила професорка Елефтерија Тсаканика са Националног Универзитета у Атини. Професор Андреw Схепхерд, директор депармана за конзервацију универзитета ААСА у Лондону, је излагао о конзервацији камена у историјским објектима. Предавање о земљаној архитектури одржала је архитекта Драгана Марановић, која је своје искуство пренела учесницима. О менаџменту у културном наслеђу говорила је Марија Максин, професорка Универзитета Сингидунум. Драгиша Дабић, архитекта са Института за урбанизам и просторно планирање, је одржао предавање о просторном планирању културног наслеђа, док је његов колега Ђорђе Алфиревић на примеру Рајачких пивница говорио о оптималним методама пројектовања у контексту заштићене средине. Презентацију културног добра, Музеј на отвореном Сирогојно, припремила је Зорица Ивковић. О економској вредности културног добра предавање је одржао др. Бојан Зечевић. Весна Вандић из Туристичке организације Мајдампек је говорила о туристичким потенцијалима комлпекса винских подрума у Рогљеву, Рајцу и Штубику. Програме и начине обраде података, мерења са терена као и  примена различитих метода снимања биле су представљене од стране Еппицх Ранда, архитекте из Шпанске фирме Тецналиа.

Радионице које су обучавале младе професионалце традиционалним занатима су биле распоређене на три пивнице у Рогљеву. Радионица блатни малтер се одвијала на пивници 38. где се блатним малтером малтерисао спрат урадјен у дрвету. Пробе за постизање адекватног односа земље и сламе су учесници радили са Драганом Маријановић. Мајстор са Косова Фадил Краснићи је био учитељ и вођа ове радионице.

Мајстори са Златибора, Миле Бојовић и Будиша Секулић су обучавали учеснике техници обраде дрвених елемената и традиционалним алатима, изради традиционалних тесарских веза као и декорацији тавањача и рогова. Они су водили радионицу на пивници бр. 66. Где се радила замена делова кровне конструкције и конзервација дрвених греда. Лани Бајрами мајстор са Косова, био је задужен за израду трема на јужној страни пивнице бр. 113. Учесници су се ту опробали у техникама обраде дрвених греда, изради традиционалних тесарских веза и декорације рогова.

Радионица зидања каменом је вођена на пивници бр. 66. са мајсторима Миладин Зарић и Стојан Миленовић. Учесници су прошли кроз читав поступак зидања каменом, укључујичи клесање камена и справљање малтера.

ВРХ