Plan upravljanja je međunarodno prepoznat kao centralni instrument objedinjenog planiranja, zaštite, istraživanja, prezentacije i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara, naročito onih koja se nalaze na Listi svetske baštine. Izrada planova upravljanja u Srbiji rezultat je inicijative Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koja je podstaknuta preporukama Uneskovog komiteta za svetsku baštinu. U Operativnom vodiču za implementaciju Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine (paragraf 132) 2005. godine ističe se potreba za ovim dokumentom.

U okviru međudržavnog projekta „Zajedničke nominacije srednjovekovnih nadgrobnih spomenika – stećaka za Listu svetske baštine“ Republički zavod za zaštitu spomenika kulture je prihvatio obavezu da rukovodi izradom Plana upravljanja za tri arheološka nalazišta, srednjovekovna groblja s nadgrobnim obeležjima – stećcima u Bajinoj Bašti i Prijepolju koji su trenutno na preliminarnoj Listi svetske baštine (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/). To su Mramorje u Perućcu, Mramorje u Rastištu na teritoriji Bajine Bašte i Grčko groblje u selu Hrta kod Prijepolja.

Prvi korak u izradi Plana upravljanja bili su sastanci sa predsednicima Opština i predstavnicima ključnih ustanova Bajine Bašte i Prijepolja koji su održani 2010. godine. Tom prilikom odobreno je da navedena arheološka nalazišta predložimo za Listu svetske baštine.

U 2012. godini u Bajinoj Bašti i Prijepolju održana su po dva sastanka – radionice sa članovima radne grupe i koordinatorima za izradu Plana upravljanja. Članove radne grupe čine predstavnici i zainteresovani pojedinci iz Opština Bajina Bašta i Prijepolje, mesnih zajednica Perućac, Rastište i Mijani (za Hrta), osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Rajak Pavićević“ u Bajinoj Bašti i osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Vladimir Perić Valter“iz Prijepolja, Nacionalnog parka „Tara“, Srbijašuma – šumskog gazdinstva Prijepolje, Muzeja u Prijepolju i turističkih organizacija.

Radionica u prostorijama Opštine Bajina Bašta
Radionica u prostorijama Opštine Bajina Bašta
Radionica u prostorijama Muzeja u Prijepolju
Radionica u prostorijama Muzeja u Prijepolju
VRH