План управљања је међународно препознат као централни инструмент обједињеног планирања, заштите, истраживања, презентације и коришћења непокретних културних добара, нарочито оних која се налазе на Листи светске баштине. Израда планова управљања у Србији резултат је иницијативе Републичког завода за заштиту споменика културе која је подстакнута препорукама Унесковог комитета за светску баштину. У Оперативном водичу за имплементацију Конвенције о заштити светске културне и природне баштине (параграф 132) 2005. године истиче се потреба за овим документом.

У оквиру међудржавног пројекта „Заједничке номинације средњовековних надгробних споменика – стећака за Листу светске баштине“ Републички завод за заштиту споменика културе је прихватио обавезу да руководи израдом Плана управљања за три археолошка налазишта, средњовековна гробља с надгробним обележјима – стећцима у Бајиној Башти и Пријепољу који су тренутно на прелиминарној Листи светске баштине (https://whc.unesco.org/en/tentativelists/). То су Мраморје у Перућцу, Мраморје у Растишту на територији Бајине Баште и Грчко гробље у селу Хрта код Пријепоља.

Први корак у изради Плана управљања били су састанци са председницима Општина и представницима кључних установа Бајине Баште и Пријепоља који су одржани 2010. године. Том приликом одобрено је да наведена археолошка налазишта предложимо за Листу светске баштине.

У 2012. години у Бајиној Башти и Пријепољу одржана су по два састанка – радионице са члановима радне групе и координаторима за израду Плана управљања. Чланове радне групе чине представници и заинтересовани појединци из Општина Бајина Башта и Пријепоље, месних заједница Перућац, Растиште и Мијани (за Хрта), основних школа „Свети Сава“ i „Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти и основних школа „Свети Сава“ i „Владимир Перић Валтер“из Пријепоља, Националног парка „Тара“, Србијашума – шумског газдинства Пријепоље, Музеја у Пријепољу и туристичких организација.

Радионица у просторијама Општине Бајина Башта
Радионица у просторијама Општине Бајина Башта
Радионица у просторијама Музеја у Пријепољу
Радионица у просторијама Музеја у Пријепољу
ВРХ