Izvedeni su radovi na sanaciji kupole i krovnog pokrivača (bakarni lim), sanaciji fasada (obijanje maltera na delovima gde je oštećen, ponovo malterisanje, skidanje hirofe i nanošenje novog fasadnog sloja, izvedene su popravke prozora i metalne ograde oko kupole.

Rukovodilac projekta: Snežana Jejić, arhitekta

Sanacija crkve-spomen kosturnice u Lazarevcu
VRH