Изведени су радови на санацији куполе и кровног покривача (бакарни лим), санацији фасада (обијање малтера на деловима где је оштећен, поново малтерисање, скидање хирофе и наношење новог фасадног слоја, изведене су поправке прозора и металне ограде око куполе.

Руководилац пројекта: Снежана Јејић, архитекта

Санација цркве-спомен костурнице у Лазаревцу
ВРХ