Mramorje u Perućcu
Mramorje u Perućcu

Republika Srbija u 2018. godini predsedava radom Međudržavnog koordinacionog odbora za implementaciju Plana upravljanja za stećke – srednjovekovne nadgrobne spomenike upisane na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine. Sastanak je održan 24. maja 2018. na Zlatiboru. Članovi MKO su diskutovali o Strategiji konzervacije stećaka koju je izradio Sajmon Vorak, Ikromov ekspert, koji je održao radionicu na Žabljaku u novembru 2017. godine. Zatim o Indikatorima praćenja procene uticaja razvoja i turizma, kao i elektronskoj stranici https://www.stecciwh.org/, koja je od početka 2018. godine dostupna na internetu.

Boravak članova MKO u Srbiji obuhvatao je i obilazak tri lokaliteta sa srednjovekovnim nadgrobnim spomenicima – stećcima u Republici Srbiji. Prvog dana, 24. maja, obišli smo arheološko nalazište Mramorje u Perućcu. Članove MKO dočekali su predstavnici Opštine Bajina Bašta iz sektora za urbanizam, kulturu i turizam kao i iz mesne zajednice Perućac, i predstavnici Naconalnog parka Tara.

Mramorje – Gajevi u Rastištu
Mramorje – Gajevi u Rastištu

Put do Rastišta i drugog kulturnog dobra Mramorja, nalazi se pored Perućačkog jezera. S obzirom na to da se put proširuje i da je usled radova zatvoren za prolaz, na inicijativu Nacionalnog parka Tara i Opštine Bajina Bašta, izvođač radova, u ime Drinsko-limskih hidroelektrana, obustavio je radove, raščistio put i omogućio slobodan i bezbedan prolaz članovima MKO. Na lokalitetu su ih dočekali meštani iz mesne zajednice Rastište i predstavnici Nacionalnog parka „Tara“.

Mramorje – Uroševine u Rastištu
Mramorje – Uroševine u Rastištu

Sledećeg dana, 25. maja, svi učesnici sastanaka krenuli su sa Zlatibora do Prijepolja i Grčkog groblja u Hrta. Na lokalitetu su ih dočekali predstavnici mesne zajednice Mijane čiji zaselak je Hrta. Ovo nalazište sa najviše ukrašenih stećaka u Srbiji posebno je pobudilo interesovanje članova MKO koji su se raspitivali o brojnim detaljima. Nakon obilaska lokaliteta u Hrta upriličen je obilazak manastira Mileševa.

Grčko groblje u Hrta kod Prijepolja
Grčko groblje u Hrta kod Prijepolja
VRH