Мраморје у Перућцу
Мраморје у Перућцу

Република Србија у 2018. години председава радом Међудржавног координационог одбора за имплементацију Плана управљања за стећке – средњовековне надгробне споменике уписане на Унескову Листу светске природне и културне баштине. Састанак је одржан 24. маја 2018. на Златибору. Чланови МКО су дискутовали о Стратегији конзервације стећака коју је израдио Сајмон Ворак, Икромов експерт, који је одржао радионицу на Жабљаку у новембру 2017. године. Затим о Индикаторима праћења процене утицаја развоја и туризма, као и електронској страници https://www.stecciwh.org/, која је од почетка 2018. године доступна на интернету.

Боравак чланова МКО у Србији обухватао је и обилазак три локалитета са средњовековним надгробним споменицима – стећцима у Републици Србији. Првог дана, 24. маја, обишли смо археолошко налазиште Мраморје у Перућцу. Чланове МКО дочекали су представници Општине Бајина Башта из сектора за урбанизам, културу и туризам као и из месне заједнице Перућац, и представници Нацоналног парка Тара.

Мраморје – Гајеви у Растишту
Мраморје – Гајеви у Растишту

Пут до Растишта и другог културног добра Мраморја, налази се поред Перућачког језера. С обзиром на то да се пут проширује и да је услед радова затворен за пролаз, на иницијативу Националног парка Тара и Општине Бајина Башта, извођач радова, у име Дринско-лимских хидроелектрана, обуставио је радове, рашчистио пут и омогућио слободан и безбедан пролаз члановима МКО. На локалитету су их дочекали мештани из месне заједнице Растиште и представници Националног парка „Тара“.

Мраморје – Урошевине у Растишту
Мраморје – Урошевине у Растишту

Следећег дана, 25. маја, сви учесници састанака кренули су са Златибора до Пријепоља и Грчког гробља у Хрта. На локалитету су их дочекали представници месне заједнице Мијане чији заселак је Хрта. Ово налазиште са највише украшених стећака у Србији посебно је побудило интересовање чланова МКО који су се распитивали о бројним детаљима. Након обиласка локалитета у Хрта уприличен је обилазак манастира Милешева.

Грчко гробље у Хрта код Пријепоља
Грчко гробље у Хрта код Пријепоља
ВРХ