Naziv projekta: Dugoročni program obnove i revitalizacije graditeljskog i pejzažnog nasleđa Sremskih Karlovaca

Koordinator: Branka Šekarić

Sremski Karlovci, panorama
Sremski Karlovci, panorama

Projekat realizuje Stručni tim za istraživanje, praćenje stanja i zaštitu Gradskog jezgra Sremskih Karlovaca Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada.

Sremski Karlovci, gradsko jezgro
Sremski Karlovci, gradsko jezgro

Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca, prostorna kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja («Sl. glasnik RS», br. 16/90).

Sremski Karlovci, Dvorska bašta
Sremski Karlovci, Dvorska bašta

Projekat je nastao u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture 2003. godine. Polazi od integrativnog pristupa kulturnom nasleđu, identifikuje resurse i definiše strateški program akcija artikulisanih preko tri aspekta (programa) koji se vide kao potencijali lokalnog razvoja u budućoj viziji teritorije: 1) program urbane obnove; 2) program rekvalifikacije pejzaža; 3) rekonstrukcija starog mlina u polifunkcionalni kulturni centar. Svaki od ovih aspekata predstavlja integrativni deo Dugoročnog programa i izvor podataka za izradu Menadžment plana, kao specifičnog cilja projekta.

Sremski Karlovci, Kapela mira
Sremski Karlovci, Kapela mira

Godine 2005. započeto je sa realizacijom prvog segmenta projekta – Programom urbane obnove. Tokom 2005. i 2006. definisana je nova granica prostorne kulturno-istorijske celine, koja obuhvata 87 blokova (1177 objekta). U toku je izrada nove odluke o utvrđivanju Istorijskog grada Sremskih Karlovaca za nepokretno kulturno dobro – prostornu kulturno-istorijsku celinu, kako bi ovaj prostor dobio adekvatan pravni status. Urađena je identifikacija pojedinačnih objekata na terenu, na nivou upitnika, obavljeno digitalno snimanje, instalirana baza podataka, uneti podaci za objekte unutar celine, obavljeno fotogrametrijsko snimanje većeg dela buduće celine. Aktivnosti vezane za realizaciju prvog segmenta projekta finalni rezultat dobiće u studiji Program urbane obnove čija je izrada u toku.

Sremski Karlovci, panorama
Sremski Karlovci, panorama
VRH