U okviru svečanosti povodom proslave Dana Opštine Bela Palanka 5. jula 2013. godine otvorena je stalna postavka Zavičajnog muzeja. Eksponati predstavljaju samo deo bogatog fonda pokretnog arheološkog materijala otkrivenog tokom zaštitnih arheoloških iskopavanja, koja je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture obavio na lokalitetima sa teritorije ove opštine, ugroženim izgradnjom trase budućeg autoputa E 80, na koridoru 10.

Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci

Najveći broj eksponata pripada vremenu antičke Remesiane (Bele Palanke), dok su od praistorijskog materijala izloženi predmeti iz perioda bronzanog i gvozdenog doba. Izložbeni prostor nalazi se na lokaciji u centru grada, koja ujedno predstavlja i jezgro antičkog naselja, sa delimično istraženom kasnoantičkom bazilikom. Uz svesrdnu pomoć Opštine Bela Palanka izložbu su priredili Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Zavičajni muzej u Beloj Palanci, čime su prvi put široj javnosti stavljeni na uvid ovi dragoceni nalazi.

Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci Stalna postavka Zavičajnog muzeja u Beloj Palanci
VRH