У оквиру свечаности поводом прославе Дана Општине Бела Паланка 5. јула 2013. године отворена је стална поставка Завичајног музеја. Експонати представљају само део богатог фонда покретног археолошког материјала откривеног током заштитних археолошких ископавања, која је Републички завод за заштиту споменика културе обавио на локалитетима са територије ове општине, угроженим изградњом трасе будућег аутопута Е 80, на коридору 10.

Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци

Највећи број експоната припада времену античке Remesiane (Беле Паланке), док су од праисторијског материјала изложени предмети из периода бронзаног и гвозденог доба. Изложбени простор налази се на локацији у центру града, која уједно представља и језгро античког насеља, са делимично истраженом касноантичком базиликом. Уз свесрдну помоћ Општине Бела Паланка изложбу су приредили Републички завод за заштиту споменика културе и Завичајни музеј у Белој Паланци, чиме су први пут широј јавности стављени на увид ови драгоцени налази.

Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци Стална поставка Завичајног музеја у Белој Паланци
ВРХ