Nakon geodetskog snimanja starog dela groblja u Rajačkim pivnicama u Negotinu, 2011. godine je evidentirano oko 1500 nadgrobnih spomenika, za koje je prikupljena foto-dokumentacija. Iste godine započeta je izrada tehničke dokumentacije i do sada je obrađeno 200 objekata. Uporedo sa tehničkim snimanjem prikupljena je istorijsko-etnografska dokumentacija za 300 nadgrobnih spomenika. Prema dosadašnjim podacima, nadgrobne spomenike na Rajačkom groblju možemo smestiti u period od druge polovine 18. do prve polovine 20. veka. U cilju izrade Projekta zaštite i prezentacije starog groblja u Rajcu, u toku je laboratorijska analiza kamena od koga su spomenici građeni i ispitivanje mogućnosti njihove konsolidacije i zaštite.

Rukovodilac projekta je Bosiljka Tomašević, arhitekta – savetnik.

Staro groblje u Rajačkim pivnicama - terenski rad
Staro groblje u Rajačkim pivnicama - terenski rad
Staro groblje u Rajačkim pivnicama - nadgrobni spomenici
Staro groblje u Rajačkim pivnicama - nadgrobni spomenici
VRH