Након геодетског снимања старог дела гробља у Рајачким пивницама у Неготину, 2011. године је евидентирано око 1500 надгробних споменика, за које је прикупљена фото-документација. Исте године започета је израда техничке документације и до сада је обрађено 200 објеката. Упоредо са техничким снимањем прикупљена је историјско-етнографска документација за 300 надгробних споменика. Према досадашњим подацима, надгробне споменике на Рајачком гробљу можемо сместити у период од друге половине 18. до прве половине 20. века. У циљу израде Пројекта заштите и презентације старог гробља у Рајцу, у току је лабораторијска анализа камена од кога су споменици грађени и испитивање могућности њихове консолидације и заштите.

Руководилац пројекта је Босиљка Томашевић, архитекта – саветник.

Старо гробље у Рајачким пивницама - теренски рад
Старо гробље у Рајачким пивницама - теренски рад
Старо гробље у Рајачким пивницама - надгробни споменици
Старо гробље у Рајачким пивницама - надгробни споменици
ВРХ