RUKOVODILAC PROJEKTA: mr Radiša Žikić, slikar - konzervator savetnik u RZZSK.

OPIS PROJEKTA/ RADOVA:

Ovogodišnji izvedeni interventni slikarsko – konzervatorski radovi na zidnim slikama crkve Sv. Spasa u manastiru Žiča izvođeni su od sredine maja meseca do prve polovine avgusta 2011. Radovi su jednim delom finansirani od UNESCO –a, a drugim delom od strane Ministarstva Kulture.

Redosled intervencija prema tome formiran je na osnovu rezultata predhodih istraživačkih i interventno sanacionih slikarsko – konzervatorskih radova koji su preduzeti neposredno nakon razornog dejstva zemljotresa koji se dogodio u noći 03.11.2010. godine u 2,56 časova sa epicentrom u neposrednoj okolini grada Kraljeva u centralnom delu Srbije.

Plan ovogodišnjih zaštitnih slikarsko – konzervatorskih radova u celosti je bio usmeren na fizičku zaštitu zidnih slika što je bilo određeno na osnovu procene stepena ugroženosti. Interventnim procesom konsolidacije nestabilnih i odvojenih delova fresko zidnih slika bile su obuhvaćene dve celine i to u portiku kule i u zapadnom delu naosa u crkvi. Konsolidacija je vršena injektiranjem krečnim vezivom sa dodatkom kazeinskog i akrilnog veziva sa puniocem. Vraćanje nivoa zidnih slika na podklobučenim mestima u prvobitni položaj ostvarivano je pomoću samonosećih presa. Posebnost i kvalitet ove metode je i u tome što je pritisak presa sa kojim se deluje u potpunosti moguće kontrolisati i prilagoditi prema određenoj potrebi. Sva dublja oštećenja bojenog sloja i podloge popunjavani su krečnim malterom za dubinsko plombiranje i površinskim takođe krečnim malterom za retuš. Nakon sušenja plombe su tonirane i retuširane revirzibilno bojama za akvarel bez dodatka veziva.

Tokom izvođenja slikarsko konzervatorskih radova vršena je i parcijalna konsolidacija nestabilnih delova bojenih slojeva na zidnim slikama nisko procentnim rastvorom movilita na vodenoj bazi.

22.11.2011. mr Radiša Žikić savetnik, slikar - konzervator.

Manastir Žiča, crkva sv. Spasa. Predstava sv. bezsrebrenika Kozme, Damjana i Pantalejmona fresko zidne slike pre konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
Manastir Žiča, crkva sv. Spasa. Predstava sv. bezsrebrenika Kozme, Damjana i Pantalejmona fresko zidne slike pre konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
Manastir Žiča, crkva sv. Spasa. Predstava Sv. bezsrebrenika Kozme,Damjana i Pantalejmona fresko zidne slike nakon konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
Manastir Žiča, crkva sv. Spasa. Predstava Sv. bezsrebrenika Kozme,Damjana i Pantalejmona fresko zidne slike nakon konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
Manastir Žiča, crkva Sv. Spasa. Predstava anđela južno u luneti iznad ulaza u kapelu sv. Stefana, zidna slika nakon izvedenih konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
Manastir Žiča, crkva Sv. Spasa. Predstava anđela južno u luneti iznad ulaza u kapelu sv. Stefana, zidna slika nakon izvedenih konzervatorskih i restauratorskih radova, snimio R. Žikić 2011.
VRH