РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: мр Радиша Жикић, сликар - конзерватор саветник у РЗЗСК.

ОПИС ПРОЈЕКТА/ РАДОВА:

Овогодишњи изведени интервентни сликарско – конзерваторски радови на зидним сликама цркве Св. Спаса у манастиру Жича извођени су од средине маја месеца до прве половине августа 2011. Радови су једним делом финансирани од UNESCO –а, а другим делом од стране Министарства Културе.

Редослед интервенција према томе формиран је на основу резултата предходих истраживачких и интервентно санационих сликарско – конзерваторских радова који су предузети непосредно након разорног дејства земљотреса који се догодио у ноћи 03.11.2010. године у 2,56 часова са епицентром у непосредној околини града Краљева у централном делу Србије.

План овогодишњих заштитних сликарско – конзерваторских радова у целости је био усмерен на физичку заштиту зидних слика што је било одређено на основу процене степена угрожености. Интервентним процесом консолидације нестабилних и одвојених делова фреско зидних слика биле су обухваћене две целине и то у портику куле и у западном делу наоса у цркви. Консолидација је вршена инјектирањем кречним везивом са додатком казеинског и акрилног везива са пуниоцем. Враћање нивоа зидних слика на подклобученим местима у првобитни положај остваривано је помоћу самоносећих преса. Посебност и квалитет ове методе је и у томе што је притисак преса са којим се делује у потпуности могуће контролисати и прилагодити према одређеној потреби. Сва дубља оштећења бојеног слоја и подлоге попуњавани су кречним малтером за дубинско пломбирање и површинским такође кречним малтером за ретуш. Након сушења пломбе су тониране и ретуширане ревирзибилно бојама за акварел без додатка везива.

Током извођења сликарско конзерваторских радова вршена је и парцијална консолидација нестабилних делова бојених слојева на зидним сликама ниско процентним раствором мовилита на воденој бази.

22.11.2011. мр Радиша Жикић саветник, сликар - конзерватор.

Манастир Жича, црква св. Спаса. Представа св. безсребреника Козме, Дамјана и Панталејмона фреско зидне слике пре конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
Манастир Жича, црква св. Спаса. Представа св. безсребреника Козме, Дамјана и Панталејмона фреско зидне слике пре конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
Манастир Жича, црква св. Спаса. Представа Св. безсребреника Козме,Дамјана и Панталејмона фреско зидне слике након конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
Манастир Жича, црква св. Спаса. Представа Св. безсребреника Козме,Дамјана и Панталејмона фреско зидне слике након конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
Манастир Жича, црква Св. Спаса. Представа анђела јужно у лунети изнад улаза у капелу св. Стефана, зидна слика након изведених конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
Манастир Жича, црква Св. Спаса. Представа анђела јужно у лунети изнад улаза у капелу св. Стефана, зидна слика након изведених конзерваторских и рестаураторских радова, снимио Р. Жикић 2011.
ВРХ