NAZIV LOKALITETA: BELO POLjE, selo Sukovo, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Marin Brmbolić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi sa leve strane magistralnog puta Niš-Pirot-Dimitrovgrad, od koga je udaljen oko 100 m. U pravcu severoistok-jugozapad, na istoj osi, postavljene su tri sonde, dimenzija 2x2 m, na međusobnoj udaljenosti od po 4 m. Zemlja u sloju je rastresita, tamno mrke boje. Konstatovani su malobrojni nalazi pojedinačnog sitnog amorfnog kamena i oblutaka.

VRH