НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: БЕЛО ПОЉЕ, село Суково, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Марин Брмболић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази са леве стране магистралног пута Ниш-Пирот-Димитровград, од кога је удаљен око 100 m. У правцу североисток-југозапад, на истој оси, постављене су три сонде, димензија 2x2 m, на међусобној удаљености од по 4 m. Земља у слоју је растресита, тамно мрке боје. Констатовани су малобројни налази појединачног ситног аморфног камена и облутака.

ВРХ