NAZIV LOKALITETA: KOD ČESME, selo Crnoklište, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Mirjana Blagojević, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Arheološki lokalitet Česma-Gornje polje nalazi se u ataru sela Crnoklište, opština Pirot. Sam lokalitet smešten je u podnožju Popove glave. Naime, u ovom predelu ona se spušta u vidu rtastog izbojka, zalazi u najširi deo Đurđevog polja čineći kraću jezersku terasu. Po obodu terase i blažoj severozapadnoj padini nalazi se fragmentovana praistorijska keramika. Utvrđeno je prisustvo starčevačke kulturne grupe (6 000 g.p.n.e.), kroz arheološki materijal, uglavnom kroz fragmente grnčarije, kao i sa pojedinim datujućim nalazima (koštana spatula, koštana šila i probojci, kamene sekire). Potrebno je napomenuti da je starčevački sloj primećen na uzvišenju pored puta.

Na lokalitetu je, pored starčevalke kulturne grupe, utvrđeno prisustvo gvozdenodopske kulture, Brnjičke ili Medijana grupe, ranog halštatskog perioda koji se datuju na 10 v. p.n.e. Gvozdenodopski sloj je utvrđen kroz ceo lokalitet. Uglavnom su otkrivane otpadne jame koje su bile ispunjene, fragmentima grnčarije, životinjskim kostima i kućnim lepom.

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja može se konstatovati da se radi o višeslojnom lokalitetu. Potvrđeni su ostaci materijalne kulture iz perioda starijeg neolita (starčevačka kultura VI milenijum p.n.e.), iz perioda kasnog bronzanog (III milenijum p.n.e.) i ranog gvozdenog doba (II milenijum p.n.e.) kao i perioda rimske dominacije na ovim prostorima (I – IV vek).

VRH