НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: КОД ЧЕСМЕ, село Црноклиште, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Мирјана Благојевић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Археолошки локалитет Чесма-Горње поље налази се у атару села Црноклиште, општина Пирот. Сам локалитет смештен је у подножју Попове главе. Наиме, у овом пределу она се спушта у виду ртастог избојка, залази у најшири део Ђурђевог поља чинећи краћу језерску терасу. По ободу терасе и блажој северозападној падини налази се фрагментована праисторијска керамика. Утврђено је присуство старчевачке културне групе (6 000 г.п.н.е.), кроз археолошки материјал, углавном кроз фрагменте грнчарије, као и са појединим датујућим налазима (коштана спатула, коштана шила и пробојци, камене секире). Потребно је напоменути да је старчевачки слој примећен на узвишењу поред пута.

На локалитету је, поред старчевалке културне групе, утврђено присуство гвозденодопске културе, Брњичке или Медијана групе, раног халштатског периода који се датују на 10 в. п.н.е. Гвозденодопски слој је утврђен кроз цео локалитет. Углавном су откриване отпадне јаме које су биле испуњене, фрагментима грнчарије, животињским костима и кућним лепом.

На основу добијених резултата истраживања може се констатовати да се ради о вишеслојном локалитету. Потврђени су остаци материјалне културе из периода старијег неолита (старчевачка култура VI миленијум п.н.е.), из периода касног бронзаног (III миленијум п.н.е.) и раног гвозденог доба (II миленијум п.н.е.) као и периода римске доминације на овим просторима (I – IV век).

ВРХ