NAZIV LOKALITETA: LATINSKA GROBIŠTA, selo Dol, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miodrag Sladić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi na trasi puta, i poznat je u arheološkoj nauci. Na jednoj od viših terasa, u vinogradu pri kraju imanja Koste Nikolića, 1884. godine je otkrivena prva zidana grobnica severne nekropole Remesijane. Sobzirom na to da je opljačkana možda još u antičko vreme, u njoj nije bilo pokretnog arheološkog materijala. U 2011. godini arheološkim istraživanjima i iskopavanjima obavljena je revizija otkrivenih grobnica. Grobnica otkrivena 1923. godine, u potpunosti je istražena i arheološki dokumentovana. Sudeći po odnosu ove dve grobnice, novootkriveni objekat je nešto pozniji i opredeljen je u drugu polovinu ili kraj 4. veka, što potvrđuju i grobni nalazi. Otkrivena su dva slobodno ukopana groba čiji grobni prilozi ukazuju na sahrane koje su obavljene krajem 4. ili početkom 5. veka.

Latinska grobišta
Latinska grobišta
VRH