НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЛАТИНСКА ГРОБИШТА, село Дол, општина Бела Паланка

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Миодраг Сладић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази на траси пута, и познат је у археолошкој науци. На једној од виших тераса, у винограду при крају имања Косте Николића, 1884. године je откривена прва зидана гробница северне некрополе Ремесијане. Собзиром на то да је опљачкана можда још у античко време, у њој није било покретног археолошког материјала. У 2011. години археолошким истраживањима и ископавањима обављена је ревизија откривених гробница. Гробница откривена 1923. године, у потпуности је истражена и археолошки документована. Судећи по односу ове две гробнице, новооткривени објекат је нешто познији и опредељен је у другу половину или крај 4. века, што потврђују и гробни налази. Откривена су два слободно укопана гроба чији гробни прилози указују на сахране које су обављене крајем 4. или почетком 5. века.

Латинска гробишта
Латинска гробишта
ВРХ