NAZIV LOKALITETA: OBRENOVAC – SREĆKOVO, selo Obrenovac, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet Obrenovac–Srećkovo nalazi se u katastarskoj opštini Obrenovac, stotinak metara istočno od napuštene železničke stanice Srećkovo i međunarodne pruge Sofija – Niš. Lokalitet zahvata rečnu terasu nastalu između Nišave i reke Ginske, kod sela Obrenovac i zaseoka Anovi. Otkriveno je višeslojno praistorijsko naselje.

U najstarijim stratumima otkriveni su delovi naselja Starčevačke kulturne grupe (stariji neolit). Njih u nešto višim slojevima smenjuju staništa i objekti Vinčanske kulturne grupe (mlađi neolit/eneolit), kai i nalazi iz bronazanog doba kojih je i ponajmanje. Osim pokretnih arheoloških nalaza, pripadnicima ove praistorijske kulture može se pripisati i pet nepokretnih arheoloških objekata.

U pitanju su jame, od kojih bi bar dve mogle biti protumačene kao stambeni objekti, a preostale tri su, najverovatnije, jame za otpad. Ono je stradalo pre oko 7000 godina u iznenadnom požaru, tako da je među ruševinama zatečen njen kompletan inventar. Sudeći po pokretnom arheološkom materijalu, objekati pripadaju gradačkoj i pločničkoj fazi razvoja vinčanske kulture, ili periodu prelaza iz mlađeg kamenog doba u rano bakarno doba.

VRH