НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ОБРЕНОВАЦ – СРЕЋКОВО, село Обреновац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет Обреновац–Срећково налази се у катастарској општини Обреновац, стотинак метара источно од напуштене железничке станице Срећково и међународне пруге Софија – Ниш. Локалитет захвата речну терасу насталу између Нишаве и реке Гинске, код села Обреновац и засеока Анови. Откривено је вишеслојно праисторијско насеље.

У најстаријим стратумима откривени су делови насеља Старчевачке културне групе (старији неолит). Њих у нешто вишим слојевима смењују станишта и објекти Винчанске културне групе (млађи неолит/енеолит), каи и налази из броназаног доба којих је и понајмање. Осим покретних археолошких налаза, припадницима ове праисторијске културе може се приписати и пет непокретних археолошких објеката.

У питању су јаме, од којих би бар две могле бити протумачене као стамбени објекти, а преостале три су, највероватније, јаме за отпад. Оно је страдало пре око 7000 година у изненадном пожару, тако да је међу рушевинама затечен њен комплетан инвентар. Судећи по покретном археолошком материјалу, објекати припадају градачкој и плочничкој фази развоја винчанске културе, или периоду прелаза из млађег каменог доба у рано бакарно доба.

ВРХ