Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine

Na sopoćanskom zidnom slikarstvu konzervatorski radovi izvodili su se u etapama, sa prekidima, od 1950 do 1997. Posle više od decenije i po ove godine započeti su obimni sistematski radovi prema sveobuhvatnom projektu nastalom na osnovu višegodišnjih istraživanja koja su pružila značajne nove podatke, po najsavremenijim principima i najnovijim saznanjima.

U vremenskom periodu od 01.07. – 20.09.2014. u crkvi Sv. Trojice manastira Sopoćani izvođeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela (Sv. Georgija, Sv. Nikole, Sv. Stefana i Sv. Simeona). Radovi su preduzeti u okviru programa zaštite i prezentacije živopisa i štukature. Reč je o oko 95m² ukupne površine sačuvanog slikarstva, naročito ugroženom velikim i brojnim potklobučenjeima, značajnom koncentracijom soli i efolorescencijama. Sprovedeni su postupci injektiranja i konsolidacije, ekstrakcije soli, uklanjanja starih opšivaka i postavljanje novih, uklanjanje neodgovarajućeg dekorativnog maltera (Sv. Simeon), čišćenje i delimično plombiranje dubinskih oštećenja. Urađene su i probe retuširanja i probe maltera za pokrivanje zidnih površina na kojima nije očuvano slikarstvo. Radovi su praćeni detaljnom tekstualnom i foto-dokumentacijom.

Istovremeno su obavljena konzervatorska istraživanja u oltarskom prostoru: analiza i formiranje tekstualne, foto i grafičke dokumentacije o stanju radi dopune projekta konzervacije, restauracije i prezentacije zidnih slika i štukature.

U okviru obuhvatnih istraživanja, započetih 2010. godine, a paralelno sa već pomenutim radovima, izvedena su i sledeća istraživanja na zidnom slikarstvu cele crkve: hiperspektralna snimanja zidnih slika, analiza pigmenata in situ rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF), uzorkovanje fresko maltera za analizu fizičko mehaničkih osobina i utvrđivanje hemijskog sastava, kvalitativna i kvantitativna analiza soli, određivanje tehnologije slikanja i pozlate.

Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine Konzervatorsko restauratorski radovi na zidnom slikarstvu bočnih kapela u crkvi Sv. Trojice u manastiru Sopoćani u toku 2014. godine
VRH