Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године

На сопоћанском зидном сликарству конзерваторски радови изводили су се у етапама, са прекидима, од 1950 до 1997. После више од деценије и по ове године започети су обимни систематски радови према свеобухватном пројекту насталом на основу вишегодишњих истраживања која су пружила значајне нове податке, по најсавременијим принципима и најновијим сазнањима.

У временском периоду од 01.07. – 20.09.2014. у цркви Св. Тројице манастира Сопоћани извођени су конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела (Св. Георгија, Св. Николе, Св. Стефана и Св. Симеона). Радови су предузети у оквиру програма заштите и презентације живописа и штукатуре. Реч је о око 95м² укупне површине сачуваног сликарства, нарочито угроженом великим и бројним потклобучењеима, значајном концентрацијом соли и ефолоресценцијама. Спроведени су поступци инјектирања и консолидације, екстракције соли, уклањања старих опшивака и постављање нових, уклањање неодговарајућег декоративног малтера (Св. Симеон), чишћење и делимично пломбирање дубинских оштећења. Урађене су и пробе ретуширања и пробе малтера за покривање зидних површина на којима није очувано сликарство. Радови су праћени детаљном текстуалном и фото-документацијом.

Истовремено су обављена конзерваторска истраживања у олтарском простору: анализа и формирање текстуалне, фото и графичке документације о стању ради допуне пројекта конзервације, рестаурације и презентације зидних слика и штукатуре.

У оквиру обухватних истраживања, започетих 2010. године, а паралелно са већ поменутим радовима, изведена су и следећа истраживања на зидном сликарству целе цркве: хиперспектрална снимања зидних слика, анализа пигмената in situ рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF), узорковање фреско малтера за анализу физичко механичких особина и утврђивање хемијског састава, квалитативна и квантитативна анализа соли, одређивање технологије сликања и позлате.

Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године Конзерваторско рестаураторски радови на зидном сликарству бочних капела у цркви Св. Тројице у манастиру Сопоћани у току 2014. године
ВРХ