Rukovodilac radova: mr Miroslav Stanojlović

Projkat je imao sledeći metodološki niz:

 • transport, konstruisanje, pomeranje pogodne radne skele po dinamici radova i rasklapanje;
 • snimanje svake ikonografske celine, njenih istaknutih delova i detalja koji oslikavaju konzervatorsku problematiku;
 • opisi na osnovu vizuelnog pregleda;
 • kontakt sa svim delovima površine fresaka (palpacija, testovi na otiranje);
 • evidencija istaknutih oštećenja, njihov opis i šematsko iscrtavanje;
 • testovi čišćenja površinskog taloga na svakoj ikonografskoj celini prema zatečenoj problematici;
 • komjuterska obrada podataka;
 • predlog za preduzimanje konzervatorskih mera, neophodnih postupaka i odgovarajućih materijala za popravku nastalih oštećenja;
 • obrada snimaka i tekstova - komponovanje stranica elaborata za zaštitne slikarsko- konzervatorke radove;
 • izvođenje hitnih preventivnih radova na nestabilnim delovima živopisa, radi sprečavanja proširenja šteta;
 • terenski rad hemičara.

Radovi su izvedeni između 30. 07. 2011. i 16. 08. 2011. i obuhvatili su pored naznačenog dela zapadnog zida sa Gračaničkom poveljom kao istaknutom i ugroženom celinom, još i sve druge delove u južnom paraklisu sve do potkupolnog dela. Pored ovih radova izveden je pregled Gračaničke povelje u spektru UV i IC osvetljenja. U nižim delovima južnog zida ovog paraklisa gde se nalazi arkosolijum, zbog dubokih strukturnih odvajanja, urađeno je merenje količine vlage u zidu. Određivan je procentualni sadržaj vode u materijalu zidova nedestruktivnim mikrotalasnim metodom u modu za kamen krečnjačkog porekla. Merenja je izvršio diplomirani hemičar Aleksa Jelikić.

Gračanica, zapadni zid, Gračanička povelja – snimak odozdo. Delovi fresko slikarstva na kome su izvedeni ispitivački radovi zbog urgentne situacije.
Gračanica, zapadni zid, Gračanička povelja – snimak odozdo.Delovi fresko slikarstva na kome su izvedeni ispitivački radovi zbog urgentne situacije.
Snimak detalja u toku ispitivačkih radova na dubokoj pukotini i odvojenom donjem delu freske.
Snimak detalja u toku ispitivačkih radova na dubokoj pukotini i odvojenom donjem delu freske.
Snimak probe čišćenja masnog taloga sa površine zidnog slikarstva u gornjem delu zapadnog zida.
Snimak probe čišćenja masnog taloga sa površine zidnog slikarstva u gornjem delu zapadnog zida.
VRH