Руководилац радова: мр Мирослав Станојловић

Пројкат је имао следећи методолошки низ:

 • транспорт, конструисање, померање погодне радне скеле по динамици радова и расклапање;
 • снимање сваке иконографске целине, њених истакнутих делова и детаља који осликавају конзерваторску проблематику;
 • описи на основу визуелног прегледа;
 • контакт са свим деловима површине фресака (палпација, тестови на отирање);
 • евиденција истакнутих оштећења, њихов опис и шематско исцртавање;
 • тестови чишћења површинског талога на свакој иконографској целини према затеченој проблематици;
 • комјутерска обрада података;
 • предлог за предузимање конзерваторских мера, неопходних поступака и одговарајућих материјала за поправку насталих оштећења;
 • обрада снимака и текстова - компоновање страница елабората за заштитне сликарско- конзерваторке радове;
 • извођење хитних превентивних радова на нестабилним деловима живописа, ради спречавања проширења штета;
 • теренски рад хемичара.

Радови су изведени између 30. 07. 2011. и 16. 08. 2011. и обухватили су поред назначеног дела западног зида са Грачаничком повељом као истакнутом и угроженом целином, још и све друге делове у јужном параклису све до поткуполног дела. Поред ових радова изведен је преглед Грачаничке повеље у спектру UV и IC осветљења. У нижим деловима јужног зида овог параклиса где се налази аркосолијум, због дубоких структурних одвајања, урађено је мерење количине влаге у зиду. Одређиван је процентуални садржај воде у материјалу зидова недеструктивним микроталасним методом у моду за камен кречњачког порекла. Мерења је извршио дипломирани хемичар Алекса Јеликић.

Грачаница, западни зид, Грачаничка повеља – снимак одоздо. Делови фреско сликарства на коме су изведени испитивачки радови због ургентне ситуације.
Грачаница, западни зид, Грачаничка повеља – снимак одоздо.Делови фреско сликарства на коме су изведени испитивачки радови због ургентне ситуације.
Снимак детаља у току испитивачких радова на дубокој пукотини и одвојеном доњем делу фреске.
Снимак детаља у току испитивачких радова на дубокој пукотини и одвојеном доњем делу фреске.
Снимак пробе чишћења масног талога са површине зидног сликарства у горњем делу западног зида.
Снимак пробе чишћења масног талога са површине зидног сликарства у горњем делу западног зида.
ВРХ