Manastir Resava (Manasija)

Poslednje decenije prošlog veka započeti su obimni višegodišnji radovi na potpunoj obnovi manastirskog utvrđenja, koji su u toku.

Rukovodilac projekta je arhitekta Gordana Simić.

U 2005. godini pristupilo se delimičnoj obnovi i prezentaciji zapadne fasade priprate, pri čemu je rekonstruisano lice zida blokovima peščara, kao i portal i bifora. Ovi radovi su nastavljeni i završeni 2006. godine. U toku je izrada projekta za rekonstrukciju poda u naosu i uređenju crkve.

Radovima rukovodi arhitekta Dragoljub Todorović.

Manastir Resava (Manasija)

Sistematska arheološka iskopavanja počela su 2005. godine u severnom delu manastirske porte, što je omogućilo prezentaciju dvorišta na prvobitnom nivou. U naosu manastirske crkve arheološka iskopavanja obavljena su 2006. godine. Nakon uklanjanja mlađih podova otkrivena je podloga prvobitnog poda.

Grobnica Despota Stefana
Grobnica Despota Stefana

U jugozapadnom uglu naosa otkrivena je ktitorska grobnica sa zemnim ostacima despota Stefana Lazarevića. Mesto despotove sahrane potvrđeno je potpunim saglasjem rezultata arheoloških iskopavanja sa istorijskim izvorima i rezultatima obavljenih antropoloških i DNK analiza.

Sistematskim arheološkim iskopavanjima rukovodi Marin Brmbolić, arheolog.

Sa drvenog ikonostasa u crkvi demontirane su ikone i dveri i izvršena je njihova konzervacija.

Konzervaciju je izvršila Sonja Poslušni, slikar-konzervator.

VRH