Манастир Ресава (Манасија)

Последње деценије прошлог века започети су обимни вишегодишњи радови на потпуној обнови манастирског утврђења, који су у току.

Руководилац пројекта је архитекта Гордана Симић.

У 2005. години приступило се делимичној обнови и презентацији западне фасаде припрате, при чему је реконструисано лице зида блоковима пешчара, као и портал и бифора. Ови радови су настављени и завршени 2006. године. У току је израда пројекта за реконструкцију пода у наосу и уређењу цркве.

Радовима руководи архитекта Драгољуб Тодоровић.

Манастир Ресава (Манасија)

Систематска археолошка ископавања почела су 2005. године у северном делу манастирске порте, што је омогућило презентацију дворишта на првобитном нивоу. У наосу манастирске цркве археолошка ископавања обављена су 2006. године. Након уклањања млађих подова откривена је подлога првобитног пода.

Гробница Деспота Стефана
Гробница Деспота Стефана

У југозападном углу наоса откривена је ктиторска гробница са земним остацима деспота Стефана Лазаревића. Место деспотове сахране потврђено је потпуним сагласјем резултата археолошких ископавања са историјским изворима и резултатима обављених антрополошких и ДНК анализа.

Систематским археолошким ископавањима руководи Марин Брмболић, археолог.

Са дрвеног иконостаса у цркви демонтиране су иконе и двери и извршена је њихова конзервација.

Конзервацију је извршила Соња Послушни, сликар-конзерватор.

ВРХ