U 2012. godini počeo je Projekat HER.CUL – „Valorizacija kulturne baštine srednjovekovnih stećaka na zapadnom Balkanu“ (http://www.hercul-project.eu/).

To je projekat Evropske unije koji je finansiran iz programa pod nazivom „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 – EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI“.

Projekat HER.CUL – valorizacija stećaka – 2012

Projekat vodi Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvljanske županije DUNEA d.o.o., a projektni partneri su Dubrovačko-neretvljanska županija, Turistička zajednica zapadne Hercegovine – BiH, Sveučilište u Sarajevu – BiH, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd, Opština Pljevlja – Crna Gora, dok su pridruženi partneri Društvo za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce, Udruženje „Krug 99“ iz Sarajeva i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Opšti cilj projekta je očuvanje i konzervacija izuzetne kulturno-istorijske baštine – stećka, kako bi se razvili osnovni preduslovi za valorizaciju i prezentaciju kroz kulturni i turistički potencijal s naglaskom na podsticanje razvoja društveno-ekonomskih uslova.

Cilj projekta je doprinos očuvanju izuzetno vrednih i jedinstvenih stećaka na području četiri države kroz konzervaciju na dva lokaliteta: Čepikuće u Hrvatskoj i Bijača u BiH i prikupljanje potrebne dokumentacije za pilot područja u: Pljevlji, Crna Gora i Prepolju u Srbiji. Očekivano je da ovakvim aktivnostima dođe do razvoja zajedničke kulturno-turističke ponude bazirane na razmeni znanja i iskustava stručnjaka i umrežavanja institucija, kao i na stvaranju konkurentnosti lokalnih zajednica kroz obnovu baštine.

U 2012. partnerski sastanci su održani u Dubrovniku (februar), Beogradu (april), Čepikućama kod Slanog (oktobar) i Pljevljima i Prijepolju (novembar).

U Dubrovniku i Slanom u oktobru je održan i prvi MED4TOMB EVENT na kojem su učestvovali arheolozi, predstavnici turističkih organizacija, instistucija kulture, opština iz četiri države učesnice u Projektu.

Na fotografijama su učesnici Projekta na arheološkom nalazištu Grčko groblje kod Prijepolja i pored izmeštenog stećka u centru Pljevlja.

Projekat HER.CUL – valorizacija stećaka – 2012 Projekat HER.CUL – valorizacija stećaka – 2012
VRH