У 2012. години почео je Пројекат HER.CUL – „Валоризација културне баштине средњовековних стећака на западном Балкану“ (https://www.hercul-project.eu/).

То је пројекат Европске уније који је финансиран из програма под називом „Preparatory actions for preserving and restoring cultural heritage in conflict areas in the Western Balkans for the year 2010 – EUROPEAID/131266/C/ACT/MULTI“.

Пројекат HER.CUL – валоризација стећака – 2012

Пројекат води Регионална развојна агенција Дубровачко-неретвљанске жупаније ДУНЕА д.о.о., а пројектни партнери су Дубровачко-неретвљанска жупанија, Туристичка заједница западне Херцеговине – БиХ, Свеучилиште у Сарајеву – БиХ, Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, Општина Пљевља – Црна Гора, док су придружени партнери Друштво за заштиту културно-повијесних и природних вриједности Јајце, Удружење „Круг 99“ из Сарајева и Министарство културе Републике Хрватске.

Општи циљ пројекта је очување и конзервација изузетне културно-историјске баштине – стећка, како би се развили основни предуслови за валоризацију и презентацију кроз културни и туристички потенцијал с нагласком на подстицање развоја друштвено-економских услова.

Циљ пројекта је допринос очувању изузетно вредних и јединствених стећака на подручју четири државе кроз конзервацију на два локалитета: Чепикуће у Хрватској и Бијача у БиХ и прикупљање потребне документације за пилот подручја у: Пљевљи, Црна Гора и Препољу у Србији. Очекивано је да оваквим активностима дође до развоја заједничке културно-туристичке понуде базиране на размени знања и искустава стручњака и умрежавања институција, као и на стварању конкурентности локалних заједница кроз обнову баштине.

У 2012. партнерски састанци су одржани у Дубровнику (фебруар), Београду (април), Чепикућама код Сланог (октобар) и Пљевљима и Пријепољу (новембар).

У Дубровнику и Сланом у октобру је одржан и први MED4TOMB EVENT на којем су учествовали археолози, представници туристичких организација, инстистуција културе, општина из четири државе учеснице у Пројекту.

На фотографијама су учесници Пројекта на археолошком налазишту Грчко гробље код Пријепоља и поред измештеног стећка у центру Пљевља.

Пројекат HER.CUL – валоризација стећака – 2012 Пројекат HER.CUL – валоризација стећака – 2012
ВРХ