U 2013. godini u okviru Projekta HER.CUL – „Valorizacija kulturne baštine srednjovekovnih stećaka na zapadnom Balkanu“ (http://www.hercul-project.eu) koji vodi Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o., izvedeno je više aktivnosti i radova u trećoj radnoj oblasti – zaštita materijalnog i nematerijalnog nasleđa stećaka.

U okviru radnog paketa za izradu dokumentacije na arheološkom nalazištu Grčko groblje u selu Hrta, na teritoriji opštine Prijepolje putem tendera angažovana je firma Digital Mind d.o.o. iz Beograda. Ovaj deo projekta počeo je u maju a završio se 1. novembra 2013. godine. Meštani sela Hrta obavili su raščišćavanje i uređenje prostora oko stećaka u maju 2013.

Proces 3D skeniranja obavljen je u više faza. Svi nadgrobni spomenici – stećci detaljno su fotografisani fotoaparatom visoke rezolucije. Fotogrametrijskim softverom, na osnovu foto-materijala i zadatih markera, identifikovano je u proseku nekoliko hiljada tačka na spomeniku, s preciznim x, y, z prostornim koordinatama. Interpolacijom uzoraka sa fotografija za svaku tačku, generisana je preliminarna tekstura koja sa 3D modelom daje veran, takođe procesorski zahtevan digitalni prikaz spomenika. Potom su optimalizovani model i tekstura iz prethodno navedenog postupka, da bi se ostvarila mogućnost za dokumentacijsku i digitalnu prezentaciju. Za svaki spomenik su na osnovu 3D modela urađene ortografske projekcije, a na osnovu njih su izrađeni CAD crteži.

Izvedene su i aktivnosti na pripremi i izradi, kao i prezentaciji Zajedničke strategije za očuvanje stećaka na nivou opština Dubrovnik, Ljubuški, Pljevlja i Prijepolje. Za ovaj deo projekta putem tendera angažovana je firma Neir d.o.o. iz Splita. Utvrđeno je da se u granicama ove četiri opštine nalazi 190 srednjovekovnih grobalja sa 3321 stećkom. Ipak, kao predmet zajedničke strategije saradnici u projektu izabrali su za Dubrovnik 25 lokacija, za Ljubuški i Pljevlja po četiri i za Prijepolje pet lokaliteta. Ciljevi Zajedničke strategije za očuvanje stećaka su: omogućavanje uslova da se stećci dobro čuvaju i prezentuju, multidisciplinarna istraživanja, povećanje svesti lokalne zajednice i celog regiona o značaju stećaka i razvoj održivog ekonomskog korišćenja lokacija, pre svega razvojem turističkih kapaciteta.

Uređivanje arheološkog nalazišta Grčko groblje u selu Hrta, opština Prijepolje
Uređivanje arheološkog nalazišta Grčko groblje u selu Hrta, opština Prijepolje
Fotografisanje stećaka na Grčkom groblju u selu Hrta
Fotografisanje stećaka na Grčkom groblju u selu Hrta
Autori Zajedničke strategije na Grčkom groblju u selu Hrta
Autori Zajedničke strategije na Grčkom groblju u selu Hrta
Autori Zajedničke strategije na lokalitetu Bijelo polje u selu Hisardžik, opština Prijepolje
Autori Zajedničke strategije na lokalitetu Bijelo polje u selu Hisardžik, opština Prijepolje
Sastanak partnera i izvođača radova u novembru u Beogradu, na kojem su prikazani rezultati aktivnosti u 2013.
Sastanak partnera i izvođača radova u novembru u Beogradu, na kojem su prikazani rezultati aktivnosti u 2013.
VRH