У 2013. години у оквиру Пројекта HER.CUL – „Валоризација културне баштине средњовековних стећака на западном Балкану“ (https://www.hercul-project.eu) који води Регионална развојна агенција Дубровачко-неретванске жупаније ДУНЕА д.о.о., изведено је више активности и радова у трећој радној области – заштита материјалног и нематеријалног наслеђа стећака.

У оквиру радног пакета за израду документације на археолошком налазишту Грчко гробље у селу Хрта, на територији општине Пријепоље путем тендера ангажована је фирма Digital Mind д.о.о. из Београда. Овај део пројекта почео је у мају а завршио се 1. новембра 2013. године. Мештани села Хрта обавили су рашчишћавање и уређење простора око стећака у мају 2013.

Процес 3Д скенирања обављен је у више фаза. Сви надгробни споменици – стећци детаљно су фотографисани фотоапаратом високе резолуције. Фотограметријским софтвером, на основу фото-материјала и задатих маркера, идентификовано је у просеку неколико хиљада тачка на споменику, с прецизним x, y, z просторним координатама. Интерполацијом узорака са фотографија за сваку тачку, генерисана је прелиминарна текстура која са 3Д моделом даје веран, такође процесорски захтеван дигитални приказ споменика. Потом су оптимализовани модел и текстура из претходно наведеног поступка, да би се остварила могућност за документацијску и дигиталну презентацију. За сваки споменик су на основу 3Д модела урађене ортографске пројекције, а на основу њих су израђени CAD цртежи.

Изведене су и активности на припреми и изради, као и презентацији Заједничке стратегије за очување стећака на нивоу општина Дубровник, Љубушки, Пљевља и Пријепоље. За овај део пројекта путем тендера ангажована је фирма Neir д.о.о. из Сплита. Утврђено је да се у границама ове четири општине налази 190 средњовековних гробаља са 3321 стећком. Ипак, као предмет заједничке стратегије сарадници у пројекту изабрали су за Дубровник 25 локација, за Љубушки и Пљевља по четири и за Пријепоље пет локалитета. Циљеви Заједничке стратегије за очување стећака су: омогућавање услова да се стећци добро чувају и презентују, мултидисциплинарна истраживања, повећање свести локалне заједнице и целог региона о значају стећака и развој одрживог економског коришћења локација, пре свега развојем туристичких капацитета.

Уређивање археолошког налазишта Грчко гробље у селу Хрта, општина Пријепоље
Уређивање археолошког налазишта Грчко гробље у селу Хрта, општина Пријепоље
Фотографисање стећака на Грчком гробљу у селу Хрта
Фотографисање стећака на Грчком гробљу у селу Хрта
Аутори Заједничке стратегије на Грчком гробљу у селу Хрта
Аутори Заједничке стратегије на Грчком гробљу у селу Хрта
Аутори Заједничке стратегије на локалитету Бијело поље у селу Хисарџик, општина Пријепоље
Аутори Заједничке стратегије на локалитету Бијело поље у селу Хисарџик, општина Пријепоље
Састанак партнера и извођача радова у новембру у Београду, на којем су приказани резултати активности у 2013.
Састанак партнера и извођача радова у новембру у Београду, на којем су приказани резултати активности у 2013.
ВРХ