1. Usluga održavanja računarske mreže i računarske opreme

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 396 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 3. Nabavka kancelarijskog materijala

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 420 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 144 KB)

 5. Nabavka usluge nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 7. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom slikarstvu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Gračanica

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 128 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 628 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 164 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 320 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 632 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 204 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 4 (PDF - 224 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 204 KB)

 9. Izvođenje konzervatorsko resturatorskih radova na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 128 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.46 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 168 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 144 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 320 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 492 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 4 (PDF - 204 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 5 (PDF - 224 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 252 KB)

 11. Konzervatorsko restauratorski radovi na kamenoj plastici na arheološkom nalazištu Caričin grad

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 128 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 812 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 192 KB)

 13. Sanacija privremene krovne konstrukcije Moljkovića hana u selu Kremna

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 224 KB)

 15. Nabavka materijala za konzervatorsko restauratorske intervencije i fizičko hemijske analize

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 168 KB)

 17. Usluga održavanja službenih vozila

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 980 KB)

  - Odluka o obustavi postupka (PDF - 216 KB)

  - Obaveštenje o obustavi postupka (PDF - 140 KB)

 19. Nabavka računarske opreme

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 592 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 780 KB)

 21. Nabavka opreme za poboljšanje računarske mreže

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 592 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 136 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 328 KB)

 23. Nabavka jednog putničkog automobila

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 148 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 324 KB)

 25. Nabavka usluge mobilne telefonije

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 532 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 320 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 496 KB)

 27. Usluga održavanja službenih vozila

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 988 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 128 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 324 KB)

 29. Nabavka naftnog derivata BMB

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 364 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 136 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 368 KB)

  - Obaveštenje o produženju roka za dostavljanjem ponuda (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 348 KB)

 31. Nabavka tonera i kertridža uz uslugu servisiranja štampača i fotokopira

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 140 KB)

 33. Nabavka usluge nabavke hotelskog smeštaja za potrebe izvođenja arheoloških iskopavanja i konzervatorsko restauratorskih radova u manastiru Manasija

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 152 KB)

 35. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na spoljnom odbrambenom zidu u manastiru Manasija

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 452 KB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 1.93 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 340 KB)

 37. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe izvođenja arheoloških iskopavanja u manastiru Manasija

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 328 KB)

 39. Usluga štampanja monografije „Manastir Manasija – utvrđenje“ i monografije „Crkva Svetog Nikole, Katedrala grada Novog Brda“

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 344 KB)

 41. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd“

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 128 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 140 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 724 KB)

 43. Nabavka usluge osiguranja dva službena vozila marke Suzuki

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 160 KB)

 45. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na jugoistočnom uglu trpezarije manastira Manasija

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.62 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 356 КB)

 47. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na severnoj bifori zapadne fasade, restauraciji mermernih venaca i sanaciji elektroinstalacija u Bogorodičinoj crkvi u manastiru Studenica

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 13.4 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (ПДФ - 388 КB)

 49. Završetak konzervatorsko restauratorskih radova na kući Dimitrija Tucovića u Gostilju

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 132 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 34.9 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 540 KB)

 51. Nabavka osiguranja imovine i službenih vozila

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 388 KB)

 53. Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na obimnom zidu i zidovima manastira Banjska

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 432 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 356 KB)

 55. Nabavka softvera baze za Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara, treća faza

 56. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 420 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 144 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 152 KB)

 57. Izvođenje konzervatorskih radova na uređenju i prezentaciji kompleksa manastira Đurđevi Stupovi

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.35 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 364 KB)

 59. Nabavka informacionog sistema nepokretnih kulturnih dobara za potrebe vođenja Centralnog registra nepokretnih kulturnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u Banja Luci

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 432 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 344 KB)

 61. Usluga štampanja monografije „Slikarsko-konzervatorski i restauratorski radovi u crkvi Svetog Spasa u manastiru Žiča“

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 508 KB)

 63. Usluga nabavke hotelskog i drugog smeštaja u zemlji i inostranstvu

 64. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 548 KB)

 65. Nabavka osiguranja zaposlenih

 66. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 388 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 636 KB)

 67. Nabavka usluge fiksne telefonije

 68. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 188 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 496 KB)

 69. Usluga štampanja godišnjeg časopisa Saopštenja br. 50

 70. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 504 KB)

 71. Nabavka električne energije

 72. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 420 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 360 KB)


VRH