1. Izvođenje finalnih radova na restauraciji i prezentaciji zidnih slika u egzonarteksu crkve Sv. Trojice u manastirau Sopoćani

 2. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 524 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 152 KB)

 3. Konzervatorsko restauratorski radovi na zaštiti zidnih slika u spoljnoj priprati, portiku kule i kapeli u kuli crkve manastira Žiča

 4. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.11 MB)

 5. Radovi na konzervaciji i restauraciji in situ mozaika u prilaznom tremu ka termama na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša

 6. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 544 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.07 MB)

 7. Konzervatorsko restauratorski radovi na nadgrobnim obeležjima u porti crkve Sv. Apostola Petra i Pavla kod Novog Pazara

 8. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 556 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 112 KB)

 9. Nabavka usluge mobilne telefonije

 10. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 528 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača (PDF - 156 KB)

 11. Nabavka materijala za konzervaciju i resturaciju

 12. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 396 KB)

  - Obaveštenje o dodeli Ugovora (PDF - 136 KB)

 13. Izvođenje zemljanih i drugih radova za potrebe zaštitnih arheoloških iskopavanja ulazne partije u cilju rekonstrukcije kapije i na završnoj fazi zaštitnih iskopavanja manastirske trpezarije zbog konzervacije u manastiru Banja kod Priboja

 14. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 416 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.06 MB)

 15. Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbeđenja poslovnih objekata i imovine Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture - Beograd

 16. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 375 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 160 KB)

 17. Nabavka kancelarijskog materijala

 18. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 408 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 132 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 504 KB)

 19. Konzervatorsko restauratorski radovi na ulazu i stupcima ispred kule 19 mlađeg utvrđenja i kod ulaza kule 16 starijeg utvrđenja sa stupcima ispred te kule na arheološkom nalazištu Gamzigrad – Romuliana

 20. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 564 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 940 KB)

 21. Sistemski mikroskop sa mogućnošću rada u odbijenom i propuštenom svetlu, polarizovanom svetlu i UV svetlu

 22. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 152 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 256 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 3 (PDF - 192 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 4 (PDF - 144 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 2.14 MB)

 23. Termovizijska kamera namenjena snimanju građevinskih objekata

 24. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 128 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 972 KB)

 25. Nabavka naftnog derivata BMB

 26. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 368 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 104 KB)

 27. Izvođenje zemljanih radova na arheološkim iskopima za potrebe postavljanja drenažnog sistema i odvodne kanalizacije u porti manastira Gradac

 28. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 436 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 972 KB)

 29. Izvođenje radova na zaštiti od podzemnih i atmosferskih voda u manastiru Gradac – deonica između glavne kapije i konaka

 30. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 788 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 964 KB)

 31. Konzervatorsko restauratorski radovi na zapadnim građevinama i trpezariji u manastiru Sopoćani

 32. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 23.2 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 188 KB)

 33. Radovi na konzervaciji i sanaciji građevina otkrivenih prilikom arheoloških iskopavanja na istočnoj strani Karađorđevog konaka u Topoli

 34. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 15.4 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 952 KB)

 35. Konzervatorsko restauratorski radovi na najugroženijim delovima Miloševe i donžon kule u manastiru Ravanica

 36. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 128 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.53 MB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 188 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 956 KB)

 37. Nabavka originalnog programa Windows, MS office

 38. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 284 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 148 KB)

 39. Nabavka totalne stanice

 40. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 564 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 972 KB)

 41. Konzervatorsko restauratorski radovi na zidovima građevina u jugozapadnom delu porte manastira Banjska

 42. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 428 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 992 KB)

 43. Nabavka konzervatorskog materijala i pribora za potrebe izvođenja slikarsko konzervatorskih radova u Uspenjskoj crkvi manastira Gračanica

 44. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 472 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 320 KB)

 45. Nabavka usluge iznajmljivanja, montaže i demontaže skele za potrebe izvođenja slikarsko konzervatorskih radova u Uspenjskoj crkvi u manastiru Gračanica

 46. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.13 MB)

 47. Usluga nabavke smeštaja za članove stručne ekipe koja će izvoditi slikarsko konzervatorske radove u Uspenjskoj crkvi u manastiru Gračanica

 48. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 996 KB)

 49. Konzervatorsko restauratorski radovi na unutrašnjem utvrđenju manastira Manasija – bedemu IX i kuli 9

 50. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 2.51 MB)

  - Izmena konkursne dokumentacije (PDF - 448 KB)

 51. Nabavka radova na opremanju i uređenju zgrade lapidarijuma u manastiru Đurđevi Stupovi

 52. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 1.10 MB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 940 KB)

 53. Nabavka softvera baze za Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara, prva faza

 54. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 416 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.19 MB)

 55. Nabavka računarske opreme

 56. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 452 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 144 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.35 MB)

 57. Usluga nabavke hotelskog smeštaja za članove stručne ekipe koja će obaviti zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na arheološkom lokalitetu „Jaričište 7“, Mali Borak, RB „Kolubara“, Površinski kop Tamnava zapadno polje

 58. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 372 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 948 KB)

 59. Nabavka usluge fiksne telefonije

 60. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 376 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 1 (PDF - 180 KB)

  - Odgovor na pitanja ponuđača br. 2 (PDF - 180 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 1.16 MB)

 61. Nabavka građevinskog materijala (olovnog lima i čamovih dasaka) za prepokrivanje krova priprate Pećke Patrijaršije sa uslugom transporta

 62. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 384 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 928 KB)

 63. Izrada priloga, obrada materijala, priprema za štampanje i štampanje:

  • godišnjeg časopisa „Saopštenja XLVIII“
  • male monografije „Bogorodica Ljeviška“, autora A. Davidov Temerinski
  • male monografije „Manastir Banjska“, autora S Pejić i D.Todorovića
  • male monografije „Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonostasu crkve Sv. Petra i Pavla u Topčideru“, autora M. Kocev

  - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 400 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 912 KB)

 64. Nabavka usluge izrade i postavljanja izložbene postavke u zgradi lapidarijuma u manastiru Đurđevi Stupovi

 65. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 88 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 424 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 940 KB)

 66. Nabavka električne energije

 67. - Poziv za podnošenje ponuda (PDF - 84 KB)

  - Konkursna dokumentacija (PDF - 380 KB)

  - Odluka o dodeli Ugovora (PDF - 920 KB)


VRH