1. Извођење финалних радова на рестаурацији и презентацији зидних слика у егзонартексу цркве Св. Тројице у манастирау Сопоћани

 2. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 524 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 152 KB)

 3. Конзерваторско рестаураторски радови на заштити зидних слика у спољној припрати, портику куле и капели у кули цркве манастира Жича

 4. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.11 MB)

 5. Радови на конзервацији и рестаурацији in situ мозаика у прилазном трему ка термама на археолошком налазишту Медијана код Ниша

 6. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 544 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.07 MB)

 7. Конзерваторско рестаураторски радови на надгробним обележјима у порти цркве Св. Апостола Петра и Павла код Новог Пазара

 8. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 556 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 112 KB)

 9. Набавка услуге мобилне телефоније

 10. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 528 KB)

  - Одговор на питања понуђача (ПДФ - 156 KB)

 11. Набавка материјала за конзервацију и рестурацију

 12. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 396 KB)

  - Обавештење о додели Уговора (ПДФ - 136 KB)

 13. Извођење земљаних и других радова за потребе заштитних археолошких ископавања улазне партије у циљу реконструкције капије и на завршној фази заштитних ископавања манастирске трпезарије због конзервације у манастиру Бања код Прибоја

 14. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 416 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.06 MB)

 15. Набавка услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд

 16. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 375 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 160 KB)

 17. Набавка канцеларијског материјала

 18. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 408 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 132 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 504 KB)

 19. Конзерваторско рестаураторски радови на улазу и ступцима испред куле 19 млађег утврђења и код улаза куле 16 старијег утврђења са ступцима испред те куле на археолошком налазишту Гамзиград – Romuliana

 20. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 564 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 940 KB)

 21. Системски микроскоп са могућношћу рада у одбијеном и пропуштеном светлу, поларизованом светлу и UV светлу

 22. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 152 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 256 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 3 (ПДФ - 192 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 4 (ПДФ - 144 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 2.14 MB)

 23. Термовизијскa камерa намењенa снимању грађевинских објеката

 24. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 128 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 972 KB)

 25. Набавка нафтног деривата БМБ

 26. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 368 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 104 KB)

 27. Извођење земљаних радова на археолошким ископима за потребе постављања дренажног система и одводне канализације у порти манастира Градац

 28. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 436 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 972 KB)

 29. Извођење радова на заштити од подземних и атмосферских вода у манастиру Градац – деоница између главне капије и конака

 30. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 788 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 964 KB)

 31. Конзерваторско рестаураторски радови на западним грађевинама и трпезарији у манастиру Сопоћани

 32. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 23.2 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 188 KB)

 33. Радови на конзервацији и санацији грађевина откривених приликом археолошких ископавања на источној страни Карађорђевог конака у Тополи

 34. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 15.4 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 952 KB)

 35. Конзерваторско рестаураторски радови на најугроженијим деловима Милошеве и донжон куле у манастиру Раваница

 36. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 128 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.53 MB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 188 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 956 KB)

 37. Набавка oригиналног прoграма Windows, MS office

 38. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 284 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 148 KB)

 39. Набавка тоталне станице

 40. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 564 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 972 KB)

 41. Конзерваторско рестаураторски радови на зидовима грађевина у југозападном делу порте манастира Бањска

 42. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 428 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 992 KB)

 43. Набавка конзерваторског материјала и прибора за потребе извођења сликарско конзерваторских радова у Успењској цркви манастира Грачаница

 44. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 472 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 320 KB)

 45. Набавка услуге изнајмљивања, монтаже и демонтаже скеле за потребе извођења сликарско конзерваторских радова у Успењској цркви у манастиру Грачаница

 46. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.13 MB)

 47. Услуга набавке смештаја за чланове стручне екипе која ће изводити сликарско конзерваторске радове у Успењској цркви у манастиру Грачаница

 48. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 996 KB)

 49. Конзерваторско рестаураторски радови на унутрашњем утврђењу манастира Манасија – бедему IX и кули 9

 50. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 2.51 MB)

  - Измена конкурсне документације (ПДФ - 448 KB)

 51. Набавка радова на опремању и уређењу зграде лапидаријума у манастиру Ђурђеви Ступови

 52. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 1.10 MB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 940 KB)

 53. Набавка софтвера базе за Централни регистар непокретних културних добара, прва фаза

 54. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 416 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.19 MB)

 55. Набавка рачунарске опреме

 56. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 452 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 144 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.35 MB)

 57. Услуга набавке хотелског смештаја за чланове стручне екипе која ће обавити заштитна археолошка ископавања и истраживања на археолошком локалитету „Јаричиште 7“, Мали Борак, РБ „Колубара“, Површински коп Тамнава западно поље

 58. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 372 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 948 KB)

 59. Набавка услуге фиксне телефоније

 60. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 376 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 1 (ПДФ - 180 KB)

  - Одговор на питања понуђача бр. 2 (ПДФ - 180 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 1.16 MB)

 61. Набавка грађевинског материјала (оловног лима и чамових дасака) за препокривање крова припрате Пећке Патријаршије са услугом транспорта

 62. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 384 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 928 KB)

 63. Израда прилога, обрада материјала, припрема за штампање и штампање:

  • годишњег часописа „Саопштења XLVIII“
  • мале монографије „Богородица Љевишка“, аутора А. Давидов Темерински
  • мале монографије „Манастир Бањска“, аутора С Пејић и Д.Тодоровића
  • мале монографије „Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу цркве Св. Петра и Павла у Топчидеру“, аутора М. Коцев

  - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 400 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 912 KB)

 64. Набавка услуге израде и постављања изложбене поставке у згради лапидаријума у манастиру Ђурђеви Ступови

 65. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 88 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 424 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 940 KB)

 66. Набавка електричне енергије

 67. - Позив за подношење понуда (ПДФ - 84 KB)

  - Конкурсна документација (ПДФ - 380 KB)

  - Одлука о додели Уговора (ПДФ - 920 KB)


ВРХ