1. План Јавних набавки за 2024. годину (ПДФ - 4.42 MB)

  2. Услуга надзора алармних уређаја

  3. Јавни позив (ПДФ - 132 KB)

    Обавештење о додели Уговора (ПДФ - 96 KB)

  4. Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе, у периоду од 12 месеци

  5. Јавни позив (ПДФ - 100 KB)

    Обавештење о додели Уговора (ПДФ - 96 KB)

НАПОМЕНА:


ВРХ