1. Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког завода за заштиту споменика културе, у периоду од 12 месеци

 2. - Јавни позив (ПДФ - 96 KB)

 3. План јавних набавки за 2022. годину (ПДФ - 376 KB)

 4. Измене јавних набавки за 2022. годину
 5. Прва измена (MS Excel - 16 KB)

  Друга измена (MS Excel - 16 KB)

  Трећа измена (MS Excel - 16 KB)

  Четврта измена (MS Excel - 16 KB)

  Пета измена (MS Excel - 16 KB)

  Шеста измена (MS Excel - 16 KB)

  Седма измена (MS Excel - 16 KB)

НАПОМЕНА:


ВРХ